Národní parky

Váš průvodce národními parky celého světa

Národní parky

21. 7. 2008 vložil admin

Národní park, Národní divadlo, Národní knihovna, Národní muzeum. Byť můžeme považovat pojem „národní“ za v jistém slova smyslu přežitý, ve všech případech se jedná (nebo by se jednat mělo) o symboly dané země, její svébytnosti a kulturní vyspělosti.

V případě národních parků se jedná zejména o vztah zodpovědnosti člověka k přírodě. Posláním národních parků je uchování a ochrana nejcennějších přírodních lokalit s původní divokou nebo se tomuto stavu co nejvíce blížící přírodou. Samozřejmostí je i přísná ochrana volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a zachování typického vzhledu krajiny. Cílovým stavem je zachování a rozvoj přirozeného prostředí a podpora či nastolení samovolných přírodních procesů na většině plochy národního parku.

Vzhledem k neustále se snižující ploše krajiny nezničené či výrazným způsobem neovlivněné zásahy homo sapiens se zásadním účelem existence národních parků stává nutnost prezentovat unikátnost a nenahraditelnost hodnoty divoké přírody. Schopnost respektu k přírodním jevům a procesům neovlivňovaným konáním člověka do značné míry odráží kulturně-společenskou úroveň jakékoliv společnosti.

Nedílnou součástí funkce národních parků je i naplňování vědeckých a výchovných cílů a také jejich zpřístupnění pro turistiku a rekreaci, samozřejmě za důsledného dodržení všech pravidel zabraňujících zhoršení životního prostředí.

Národní parky můžeme chápat jako nejvyšší kategorii ze zvláště chráněných území v České republice definovaných zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Dalšími jsou chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky a přírodní památky.

Dále členěno je ale i samotné území národních parků, konkrétně do tří zón odstupňované ochrany. Nejpřísnější režim je stanoven pro 1. zónu. Podrobnosti jsou stanoveny v návštěvních řádech jednotlivých parků. Další informace o tom, jak se chovat v národním parku si můžete přečíst v sekci Jak se chovat v NP.

Přidejte komentář