Národní parky

Váš průvodce národními parky celého světa

Od 12. do 15.8.2008 projela Národní park Šumava skupina čínských lesních inženýrů z provincie QING HAI a HEBEI v západní Číně. Byli to lesníci z odboru čínské lesní ochranné služby – jde o obdobu naší Lesní ochranné služby, která se zabývá poradní činností pro hospodářské lesy v oboru ochrany lesa. 

Na Šumavu přijeli čínští lesníci v rámci meziresortní spolupráce ČR a ČLR. V Národním parku Šumava doprovázel čínskou delegaci Oldřich Vojtěch ze sekce výzkumu a ochrany přírody. Celou akci charakterizoval takto: „Lesy, které naši čínští kolegové spravují, jsou v blízkosti Tibetu. Lesní porosty v provinciích Qing Hai a Hebei tvoří sice jen 5% ploch těchto provincií, většinu ploch zaujímají pastviny nebo vysoké hory. Jejich lesy jsou z velké části smrkové, ale i tak jsou - co se týče plochy - větší než je rozloha všech lesů v ČR. Čínské smrkové lesy jsou původní a ještě se do nich uměle nezasahovalo a ani se tu nezalesňovalo. Díky původní dřevinné skladbě se jejich lesy ubrání kůrovci samy. Hlavní problém u nich není v tomto škůdci, ale v dobytku, který spásá veškerou mladou vegetaci mladých smrčků. A tak i když les uschne, nestačí se zmladit. Přirozená obnova vázne.“

Situace v lesnatých čínských provinciích se však začíná měnit. Boj proti kůrovci a zalesňování v nejbližších letech čeká i čínské lesníky. „V posledních suchých letech jim vznikl problém s kůrovcem, a proto u nás hledali radu. Zajímali se o klasické i ekologické metody ochrany lesa v bezzásahových i zásahových částech šumavského parku. Chtěli vědět, jak u nás bojujeme s kůrovcovou kalamitou. Byli nadšeni z našeho masivního přirozeného zmlazení. Také se jim líbilo, že naše lesy se dožívají 150-180 let věku. Ukázali jsme jim lapáky a lapače i lapací trojnožky, viděli lanovku na transport dřeva a harvestor při práci. To všechno kvitovali, protože u nich jsou zvyklí pracovat ručně, bez techniky. Líbilo se jim také, jak velké plochy lesa máme na Šumavě a jak je krásný,“ uzavřel Oldřich Vojtěch.

Zdroj: Regionplzen.cz

Přidejte komentář