Národní parky

Váš průvodce národními parky celého světa

Správy KRNAP má nové logo

15. 8. 2008 vložil admin

Správa Krkonošského národního parku má od srpna 2008 nové logo. Staré logo zůstane pod ochranou. Návštěvníci Krkonoš se budou setkávat se starým i novým logem do úplného přeznačení. Předpokládaná doba výměny loga se pohybuje v řádu několika málo let.
Požadavek na vytvoření návrhu nového loga vyvstal v souvislosti s tvorbou manuálu jednotného vizuálního stylu (MJVS). Ředitel Správy KRNAP ing. Jan Hřebačka pověřil vypracováním MJVS i návrhu na nové logo akademickou malířku Renatu Oppeltovou, pracovnici propagačního oddělení Správy KRNAP.

Základní podmínka zadání směřující k tomu, aby se nové logo do značné míry podobalo logu původnímu, je projevem úcty k tradičnímu symbolu, barvám i historii Krkonošského národního parku.

Logo respektuje tradiční barvy a zachovává i použití stylizovaného květu hořce. K zásadní změně došlo ve tvaru loga. Namísto původní pavézy je kružnice kompaktní, graficky čistý tvar, jehož rozměry, proporce i umístění na různých dokumentech se mnohem snáze definují. Díky tomu došlo i k zpřehlednění textové části, k níž přibyla zkratka MAB, tedy programu člověk a biosféra (Men & Biosphere), jehož součástí Krkonošský národní park je.

„Z ekonomických důvodů není možné okamžitě změnit loga na všech tiskovinách, uniformách pro zaměstnance, autoparku nebo v terénu“ vysvětluje Ing Jan Hřebačka, ředitel Správy KRNAP. Proto počítáme s postupným nahrazování starého loga novým. „Předpokládaná doba se pohybuje v řádu několika málo let,“ dodává ředitel.

Přidejte komentář