Národní parky

Váš průvodce národními parky celého světa

Podyjí

13. 8. 2008 vložil admin

Národní park Podyjí je nejmenším národním parkem v České republice. Rozkládá se podél řeky Dyje a pyšní se výjimečně zachovalým říčním údolím táhnoucím se v bohatě zalesněné krajině na jihozápadě Moravy. Je tvořen nejcennějšími oblastmi bývalé CHKO Podyjí, která byla vyhlášena v roce 1978 na rozloze 103 km². Území v CHKO Podyjí zůstala ušetřena výraznějších zásahů člověka i díky tomu, že za minulého režimu byla součástí hraničního pásma, kam veřejnost neměla přístup. 

Na rakouské straně na něj navazuje Nationalpark Thayatal, vyhlášený v roce 2000. Národní park Podyjí je charakteristický nádhernými scenériemi. Údolí Dyje má kaňonovitý charakter a okolí řeky je tak tvořeno skalními amfiteátry stejně jako sráznými stěnami, meandry, rozsáhlými suťovými poli a kamennými moři, obtížně prostupnými stržemi, stejně jako nivními loukami a prosluněnou lesostepí. Na relativně malé ploše národního parku se vyskytuje velké množství živočišných a rostlinných druhů. Druhová pestrost rostlin a živočichů je umožněna polohou chráněného území, které se nachází na rozhraní dvou biogeografických soustav.

Základní údaje:

Rok vyhlášení: 1991
Rozloha: 6 300 ha (63 km²)
Ochranné pásmo: 29 km²
Nejvyšší bod: 536 m.n.m.
Nejnižší bod: 207 m.n.m.
Lesnatost: 84 %
Zemědělská plocha: 9 %
Ostatní plochy: 7 %

Kontakt:

Správa Národního parku Podyjí
Na Vyhlídce 5
669 01 Znojmo
Tel.: +420 515 282 240
Fax.: +420 515 282 241
E-mail: info@nppodyjicz
web: http://www.nppodyji.cz

Přidejte komentář